Karolina Nowicka – Ochrona niematerialnej idei zamkniętej w bardzo materialnych przedmiotach.
Karol Sienkiewicz – Nieetyczne Kolekcje, Dlugi cień II wojny światowej i dekolonizacja muzeów
Dorota Jędruch – Francuskie blokowiska: architektura i postkolonializm
Wojciech Szymański – Przeczarowując Świat
Karolina Plinta – Pożegnanie z Konkursami

Karolina Nowicka – Ochrona niematerialnej idei zamkniętej w bardzo materialnych przedmiotach.

news

o nas

Szkoła Doktorska ASP w Krakowie to miejsce, które przez trzy lata przygotuje doktorantów do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki. Tu wymyślają i wdrażają w porozumieniu z wybranym promotorem swoje Indywidualny Plany Badawcze. Szkoła kształci na poziomu 8 PRK/ERK.

Szkoła Doktorska ASP w Krakowie to miejsce, które przez trzy lata przygotuje doktorantów do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki. Tu wymyślają i wdrażają w porozumieniu z wybranym promotorem swoje Indywidualny Plany Badawcze. Szkoła kształci na poziomu 8 PRK/ERK.

Doktoranci pracują w otwartym, przyjaznym kolektywie. Korzystają z doświadczenia dwustuletniej Akademii, w której pracuje ponad 300 wykładowców, artystów. Posiadane już mistrzostwo artystyczne wzbogacają rygorem metod naukowych oraz perspektywą interdyscyplinarną. Odbywają praktyki dydaktyczne. Przygotowują się do obrony pracy doktorskiej. Otrzymują comiesięczne stypendium. Kończąc studia, składają rozprawę doktorską.

Doktoranci pracują w otwartym, przyjaznym kolektywie. Korzystają z doświadczenia dwustuletniej Akademii, w której pracuje ponad 300 wykładowców, artystów. Posiadane już mistrzostwo artystyczne wzbogacają rygorem metod naukowych oraz perspektywą interdyscyplinarną. Odbywają praktyki dydaktyczne. Przygotowują się do obrony pracy doktorskiej. Otrzymują comiesięczne stypendium. Kończąc studia, składają rozprawę doktorską.

zespół

Rada szkoły doktorskiej

dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP – Przewodniczący Rady
dr Michał Sroka (WM)
dr hab. Andrzej Witkowski, prof. ASP (KS)
dr Monika Nęcka (KEA)
dr hab. Andrzej Śmiałek, prof. ASP (WFP)
dr hab. Agata Pankiewicz, prof. ASP (WG)
dr hab. Anna Sękowska (WKiRDS)
dr hab. Marek Błażucki, prof. ASP (WAW)
dr hab. Piotr Twardowski, prof. ASP (WR)
prof. dr hab. Artur Tajber (WI)
mgr Katarzyna Dobrzańska – Przedstawicielka doktorantów

Samorząd doktorantów

Katarzyna Dobrzańska – Przewodnicząca
Natalia Mecnarowska-Legutko – Wiceprzewodnicząca
Grzegorz Demczuk
Paulina Krupa