O nas

O Szkole Doktorskiej i misji

Szkoła Doktorska jest jednostką przyjmującą około sześciu doktorantek i doktorantów rocznie, skupioną na kształceniu na najwyższym, ósmym poziomie europejskiej i polskiej ramy kwalifikacyjnej. Szkoła funkcjonuje równolegle z innymi jednostkami Akademii. Wpisując się w misję Akademii Sztuk Pięknych, Szkoła Doktorska kontynuuje jej ważny wkład w rozwój młodych artystów i naukowców, wspiera interdyscyplinarność i poszerza horyzonty swoich słuchaczy. Kształcenie w Szkole Doktorskiej wykracza poza swoją podstawową funkcję – przygotowanie do uzyskania stopnia doktora. Pragniemy przyczynić się do upowszechnienia uniwersalnych wartości sztuki, wzbogacania światowego dziedzictwa kultury. Program pozostaje również w zgodzie ze strategicznymi zadaniami z zakresu kształcenia, działalności badawczej i twórczej, upowszechniania sztuki, umiędzynarodowienia badań i dydaktyki, funkcji opiniotwórczej oraz powiązań z środowiskami artystycznymi i naukowymi w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci to prawdziwi obywatele kultury, osoby zdolne do prowadzenia badań, refleksji nad własną twórczością, do przekazywania swoich idei w krajowych i międzynarodowych kontekstach.

Dołącz do naszej społeczności doktoranckiej!

Nasza Szkoła Doktorska to miejsce, które przez trzy lata przygotuje Cię do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki. Podejmując kształcenie w SD otrzymasz wsparcie jednego z naszych znakomitych promotorów i skorzystasz z wykładów światowej klasy specjalistów. Tu wymyślisz i wykonasz w porozumieniu z promotorem Indywidualny Plan Badawczy. Będziesz pracować w otwartym, przyjaznym kolektywie. Skorzystasz z doświadczenia dwustuletniej Akademii, w której pracuje ponad 300 wykładowców, artystów. Posiadane już mistrzostwo artystyczne wzbogacisz rygorem metod naukowych oraz perspektywą interdyscyplinarną na poziomie 8 PRK/ERK. Odbędziesz praktyki dydaktyczne. Przygotujesz się do obrony pracy doktorskiej. Otrzymasz comiesięczne stypendium. Kończąc studia, złożysz rozprawę doktorską.