prof. ASP dr hab. Michał Zawada

prof. ASP dr hab. Michał Zawada

Promotor_ka
Wykładowca_czyni
michal.zawada@asp.krakow.pl https://www.instagram.com/michalzawada111/

Artysta wizualny, nauczyciel akademicki, kurator. Zajmuje się malarstwem, fotografią i sztuką wideo. Interesuje go kontekstualna aktywność mediów plastycznych oraz analiza fenomenu obrazu i wizualności. W swojej twórczości nawiązuje dialog z teorią sztuki, visual studies i antropologią. Pracuje według zasady dialektyki obrazowej, łącząc pochodzące z różnych źródeł porządki wizualne w heterogeniczne całości. W ostatnich latach podejmuje problem wizualnych przedstawień przemocy w kontekście społeczeństwa, polityki, historii i natury.

fot. Anna Stankiewicz

Wykłada przedmioty

Seminarium Sztuki Piękne
Promotor_ka