Natalia Mecnarowska-Legutko

Natalia Mecnarowska-Legutko

Doktorant_ka
Redakcja SD
Samorząd doktorantów
nlegutko@asp.krakow.pl

Absolwentka wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Zajmuje się ilustracją, grafiką i komiksem. W ramach doktoratu bada możliwości rysunku narracyjnego jako medium odpowiadającego współczesnym potrzebom komunikacji, nastawionej na obraz i krótkie komunikaty tekstowe. Obszar tych badań zawężony jest do tematu polskiej historii, która „pisana” jest z perspektywy pokolenia urodzonego po 1989 roku. Interesuje ją narracja, w której granica pomiędzy tym co prywatne i powszechne zostaje zatarta, a wspólnotowe wydarzenia historyczne mieszają się z osobistymi przeżyciami. Podział ten zanika szczególnie, gdy to co „nasze” okazuję się być częścią większego, pokoleniowego lub społecznego doświadczenia.

PROMOTOR: prof. ASP dr hab. Bogusław Bachorczyk
PROMOTOR POMOCNICZY: dr Jakub Woynarowski

KONTKAT POZAUCZELNIANY: n.j.legutko@gmail.com

Wykłada przedmioty

doktorant_ka